امکانات سامانه مشاوره آسمان مشکی

مشاوره کسب وکار

پولتان را دور نریزید، وقت ارزشمندتان را هدر ندهید! مشاورین شرکت سی میک شما را در راه اندازی و توسعه کسب و کارتان یاری می دهند.

توسعه بازار / بازاریابی

کشف مشتریان جدید در بازار کنونی و یا حتی یافتن بازارهای جدید، روشی ارزشمند در راستای افزایش درآمدهای سازمان خواهد بود.

آموزش

آموزش می تواند ظرفیت افراد را افزایش دهد و آمادگی لازم برای مسئولیتهای جدید را برای ایشان ایجاد نماید.

محبوب ترین بخوانید و بدانید

آموزش مشاور راه اندازی کسب و کار جدید ≫ ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ مفید 1

تیم مشاورین ما

محمد صادقی.د مدیر بخش مشاوره

سرپرست و مشاور ارشد
Development & progress Manager of blacksky.ir

محمد هادی شریفی.د مشاور ارشد

مدیرعامل شرکت BlackSky
Founder and CEO of blacksky.ir